7 มกราคม 2564

ช่วงที่ 1 เวลา 08.45 - 09.30

ความยาววิดีโอ 33:14

รายละเอียด

  • กล่าวต้อนรับ
  • พิธีเปิด การประชุม และให้นโยบาย การพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก 3 เดือน - 3 ปี
  • ภาพรวมผลสรุปการลงเยี่ยมสำรวจ 11 สถานพัฒนาเด็ก 3 เดือน - 3 ปี ใน กทม และภูมิภาค และโอกาสพัฒนา Overview of the visit to 11 daycare centers and the fulfillment opportunities

ช่วงที่ 2 เวลา 10.00 - 12.00

ความยาววิดีโอ 2:32:28

รายละเอียด

  • SEEL คืออะไร สำคัญอย่างไร ในการนำสู่การปฏิบัติในเดย์แคร์ Translating SEEL practices to everyday activities in daycare
  • ทำอย่างไร แม่ยังสามารถให้นมแม่ต่อได้ในเดย์แคร์ Daycare as an enabler in the breastfeeding journey

ช่วงที่ 3 เวลา 13.00 - 14.15

ความยาววิดีโอ 1:17:50

รายละเอียด

  • อาหารตามวัย: กินได้ ไม่ปฏิเสธผัก ประเมินผลถูกต้อง ในเดย์แคร์ Complementary food: able to consume, say yes to veggies and well managed evaluation in daycare

ช่วงที่ 3 เวลา 14.30 - 16.00

ความยาววิดีโอ 1:36:26

รายละเอียด

  • ลดพฤติกรรม NCDs ครูพี่เลี้ยงสุขภาพดี.....เด็ก เด็ก สุขภาพดี “Good Bye NCDs” the highlight caretakers must know for ourselves & our kids long term good health

8 มกราคม 2564

ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 10.30

ความยาววิดีโอ 3:21:58

รายละเอียด

  • ปลูกฝังภาษาที่สอง ในช่วงวัยวิกฤติ 3 ขวบปีแรก เทคนิค และฝึกปฏิบัติ Making the most out of the critical language forming period, tips & practices (0-3 years old)

ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 14.15

ความยาววิดีโอ 1:42:13

รายละเอียด

  • เล่นอิสระ VS เล่นแบบชี้แนะ ช่องทางพัฒนาศักยภาพเด็ก Free play x guided play, a recipe to unlock a child potential

ช่วงที่ 3 เวลา 14.30 - 16.00

ความยาววิดีโอ 1:28:35

รายละเอียด

  • ฟูมฟักคุณลักษณะ “คิดริเริ่ม” 3 ขวบปีแรก Nurturing creative mindset in the first three years